Kontakt

Juhatus / Executive board:

Keit Fomotškin
Juhatuse esimees / CEO
Tel / Ph: +372 53 060 112
E-post / E-mail: keit.fomotskin@gmail.com
Vastutusala / Responsibilities: finantsjuhtimine, esinemised / financial management, performances

Kristel Vene
Juhatuse liige / Member of the board
Tel / Ph: + 372 513 85 47
E-post / E-mail: kkrissu@gmail.com
Vastutusala / Responsibilities: eriprojektidega seonduv/ project management

Miina Karafin
Juhatuse liige / Member of the board
Tel / Ph: + 3725661 88 25
E -post / E-mail: mkarafin@hotmail.com
Vastutusala / Responsibilities: kassapidamine / finances

Eneli Rüütli
Juhatuse liige / Member of the board
Tel / Ph: +372 552 2002
E-post / E-mail: eneliryytli@hotmail.com
Vastutusala / Responsibilities: kunstiline juhtimine / artistic management

Liis Vahter
Juhatuse liige / Member of the board
Tel / Ph: +372 58 03 1009
E-post / E-mail: vahter.liis@gmail.com
Vastutusala / Responsibilities: kommunikatsioon / communication

Mittetulundusühing Uppsar
reg. kood 80314698
Estonia pst. 9, Tallinn, 10143 Estonia
a / a 10220121539013 AS SEB PankIBAN: EE58 1010 2201 2153 9013SWIFT: EEUHEE2X